FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Maďarská republika rád

Maďarská republika rád, MRR = Maďarská komúna

- dočasná proletárska vláda v Maďarsku od marca do augusta 1919.

Po nezdare vlády Károlyiho (od novembra 1918) prevzal 21. marca 1919 proletariát vedený komunistickou stranou moc, ustavil MRR.

MRR zoštátnila kľúčové odvetvia a veľkostatky, pričom však pôdu nerozdelila roľníkom. V apríli 1919 z podnetu západných mocností napadli československé a rumunské vojská MRR. Maďarská Červená armáda v protiofenzíve obsadila časť Slovenska; 16. 6. 1919 vyhlásili v Prešove Slovenskú republiku rád. 1. 8. 1919 poodľahla MRR spojenému náporu interventov a domácej pravice. Od roku 1920 režim M. Horthyho.