FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Horthy, m.

Horthy z Nagybánya, Miklós (1868 - 1957)

- rakúsko-uhorský admirál, maďarský politik, 1920-1944 ríšsky správca (1938 na čele okupačných vojsk, ktoré podla Viedenskej arbitráže zabrali južné Slovensko), po pokuse uzavrieť separátny mier so Spojencami internovaný v Nemecku, vládu prevzala fašistická strana Šípových krížov ( L715;264).