FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Maďarizácia

maďarizácia

- jazyková a duchovná asimilácia príslušníkov nemaďarských národov s maďarským národom presadzovaná v Uhorsku od konca 18. storočia v súvislosti s uplatňovaním ideológie a štátoprávnej koncepcie Uhorska ako maďarského narodného štátu, v ktorom je jediným štátoprávnym subjektom maďarský národ ( L715;411).