FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Literatúra umelecká

literatúra umelecká

- jeden zo základných druhov umenia; literatúra tvorená textami s funkciou estetickou a zábavnou a slovesné umenie (alebo umenie slova), ktorého materiálom je jazyk ( L408;12). Rozdeľuje sa na drámu, epiku a lyriku. Je predmetom skúmania najmä v literárnej vede a filológii.

----------------------
literatúra umelecká>