FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Literatúra svetová

literatúra svetová

- hypotetický štruktúrny celok, ktorý vzniká v procese vzájomného ppsobenia národných literatúr, jednotlivých spojov, vplyvov a navzájom sa nezávisle vyvíjajúcich tendencií, smerov a prúdov v istých obdobných historickospoločenských a kultúrnych podmienkach; dospieva sa k nemu cestou komparácie jednotlivych národných literatúr a kulturnych celkov. Pojem svetovej literatúry razil po prvý raz J. W. Goethe a myslel ním vzájomné spojitosti kultúrnych oblastí, vznikajúce historicky v dôsledku zväčšujúcich sa možností vzájomnej komunikácie a výmeny kultúrnych statkov ( L204;370-371).

Medzi najstaršie diela svetovej literatury patrí Kniha premien, Gilgameš, Achnaton: Hymnus na slnko, Š-ťing, Žalmy, Homér: Ilias a Odyseia, Hesiodos: Práce a dni.

---------------------
literatúra svetová>