FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

I-ťing l413

I-ťing L413 = Kniha premien

- leží v samých základoch čínskeho myslenia a čínskej kultúry. Exponuje základné témy čínskej filozofie: náuka o jine a jangu, náuku o ôsmich trigramoch a náuku o piatich prvkoch.

Je to kniha veštenia - príručka pre
pradávnych veštcov, ktorej autorom bol vraj mýtický cisár Fu-si (2842-2738). I-ťing predstavuje prvú z piatich kanonizovaných kníh (wu-ťing). Kniha premien patrí medzi najstaršie diela svetovej literatúry.

Súčasna sinológia kladie vek vzniku knihy I-ťing do 12. stor.

I-ťing je zároveň kniha múdrosti, ktorá uvádza, ako sa má človek správať v súlade s konšteláciou vecí a vlastnou prirodzenosťou; kniha vedie človeka k sebapoznávaniu a sebazušľachťovaniu. Zmyslom knihy je dosiahnutie harmónie so svetom.

Predpokladom, z ktorého vychádza, je myšlienka, že predvídať budúcnosť možno len na základe určitého poriadku, daného najkrajnejším princípom všetkého - zvaným " Tao" (doslova: Cesta) - princípom, podľa ktorého sa prítomnosť vyvíja do budúcnosti a ktorý zároveň zahrnuje úplnú súvislosť všetkých javov súčasnosti, konšteláciu vecí, do ktorej je zákonite zapojený aj človek. Táto dynamická, stále sa meniaca súvislosť tvorí systém premien, založený na pôsobení dvoch najzákladnejších, polárnych síl, ktorými sa prejavuje Tao: princípom ' jang' ('pozitívneho'), združovaného so svetlým, silným a mužským, a princípom ' jin' ('negatívneho'), združovaného s tmavým, slabým a ženským. Takéto združovanie umožňuje zvláštna povaha čínskeho jazyka, spojeného so znakovým písmom symbolizujúcim pojmový obsah v optickom obraze (a nerozlišujúcim medzi substantívom, adjektívom a slovesom), a teda spájajúcim abstraktnosť s názornosťou. V javoch rôzneho druhu, ktoré sa zdajú mať niečo spoločné, sa tak vidí "to isté" - to isté podstatné, a to sa týka nielen najzákladnejších princípov samých ( jin a jang), ale aj ich kombinácií.

Základných kombinácií jang a jin je osem; sú zobrazované trigramami I-ťingu, t. j. jednotlivými spojeniami troch čiar, pričom plné čiary predstavujú jang a lomené jin. Spojením dvoch trigramov pri všetkých možných kombináciách vznika vcelku 64 hexagramov I-ťingu ( L477;108).

---------
I-ťing>