FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aachen

Aachen

- fr. Aix-la-Chapelle - kúpeľné mesto v Severnom Porýní-Vestfálsku v Nemecku.

Pôvodne keltské osidlenie, od 1. stor. rímske kúpele Aquisgranum, za vlády Pipina III. založený hrad, od 788 zimné sídlo Karoľa I. Veľkého, neskôr rezidencia nemeckých kráľov s korunačnou kaplnkou z 10. stor.; 1166 mestské práva.