FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mohamed

Mohamed (570 Mekka - 632) = Muhammad

- zakladateľ a prvý organizátor islamu, autor jeho posvätnej knihy Koránu. Po neúspechu v Mekke odišiel do Medíny (hidžra) 622 - počiatok islamského letopočtu.

Mohamed nebol protivníkom filozofie ( L154;345).