FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Introspekcia - odkazy

introspekcia - odkazy

metóda

pozorovanie
psychológia

sebapoznávanie

vedomie