FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Introspekcia

introspekcia

- sebapozorovanie.

Introspekcia je psychologická metóda pozorovania seba samého, vlastnej psychiky, vnútorných zážitkov a procesov prebiehajúcich vo vedomí.

Introspekcii je dostupné iba to, čo si subjekt sám uvedomuje ( L571;82).

Oblasť aplikácií introspektívnej metódy siaha/la aj za hranice sféry vlastného predmetu psychológie, uplatňovala sa napr. v ekonomickej analýze rakúskej ekonomickej školy.

---------------
introspekcia>