FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Interpretácia - druhy/príklady

interpretácia - druhy/príklady

alegória

interpretácia diela
interpretácia diela umeleckého
interpretácia hudobná