FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Interpretácia hudobná

interpretácia hudobná

- jedna z troch základnych foriem hudobnej aktivity spočívajúca v živej realizácii notovo fixovanej hudobnej skladby alebo pamäťovo uchovaného hudobného prejavu ( L497;171). Hudobná interpretácia je zvuková realizácia, resp. sprostredkovanie hudobného diela, ktoré je zväčša graficky zaznamenané ( L1374;437).

------------------------
interpretácia hudobná>