FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Interpretácia diela

interpretácia diela

- rekreovanie diela v jeho celistvej významovej integrite vo vedomí (cf. L1374;437).