FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Interakcionizmus

interakcionizmus

- smer alebo hnutie americkej sociológie od 60. rokov 20. stor., podľa ktorého sa sociálna realita nevnucuje jednotlivcom alebo skupinám ako čosi nemenné, ale jednotlivci alebo skupiny si ju priebežne pretvárajú a prispôsobujú v procesoch interakcie. Interakcionizmus sa v tomto zmysle stavia proti funkcionalizmu. Uprednostňuje monografické štúdie založené na priamom pozorovaní in situ.