FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Funkcionalizmus

funkcionalizmus

- 1. v architektúre: smer modernej architektúry, v ktorej tvorbe sa všetko podriaďuje funkcii. Jeho zásady sformuloval Le Corbusier roku 1927;

2. v sociológii: koncepcia, v ktorej sa za hlavný pokladá vzťah jednej časti spoločnosti k druhej časti, alebo k niektorému aspektu celej spoločnosti, pričom tento vzťah zabezpečuje integráciu alebo adaptáciu na veľký sociálny systém. Funkcionalizmus vychádza z princípu samoregulácie a udržania rovnováhy systémov. Sociálne vzťahy v spoločnosti systémovo vzájomne pôsobia a možno ich analyzovať na základe zváženia sociálnych faktorov a sociálnych inštitúcií, bez prihliadania na psychologické alebo historické faktory ( L53;155).

------------------
funkcionalizmus>