FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Inteligibilný

inteligibilný (lat.)

- myslený, nadzmyslový a len rozumom mysliteľný a postihnuteľný. Za inteligibilný sa považuje taký jav, ktorý možno postihovať iba rozumom alebo intelektuálnou intuíciou. Opakom inteligibilného je senzibilné.

----------------
inteligibilný>