FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Senzibilný

senzibilný

- taký, ktorý možno postihovať zmyslami. Opak inteligibilného.