FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Inteligencia umelá - odkazy

inteligencia umelá - odkazy

filozofia mysle

intelektika

predstavitelia umelej inteligencie

systém expertný

test Turingov

útvary významové umelej inteligencie

veta G"delova

zoznam literatúry o umelej inteligencii