FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Inteligencia umelá - zoznam literatúry

inteligencia umelá - zoznam literatúry

pozri: zoznam literatúry o intelektike.