FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Intelibilný

inteligibilný ( lat.)

- len rozumu prístupný, zrozumiteľný.