FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Informatika teoretická

informatika teoretická

- teoretická zložka informatiky. Matematické metódy a matematické modely hrajú dôležitú úlohu tak pri formulácii a skúmaní algoritmov, ako aj pri konštrukcii počítačov. Nakoľko štruktúra počítačov smeruje k stále vyššej zložitosti, zvyšuje sa aj stupeň abstrakcie zodpovedajúceho popisu. Na riešenie otázok z tejto oblasti sú potrebné dobré znalosti z "modernej" štrukturálnej matematiky, ktorá poskytuje celý rad formálnych metód na popis systémov. Kým však matematika uvažuje prevažne o statických štruktúrach, v informatike je spôsob myslenia charakterizovaný dynamickým priebehom procesov (8). Príkladmi podoblastí teoretickej informatiky sú teória formálnych jazykov, teória automatov, teória zložitosti, sémantika ( L426;161).