FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Ilyrizmus

ilyrizmus

- národnoobrodenecké hnutie južných Slovanov v 30.-40. rokoch 19. stor. Opierajúc sa o myšlienku kmeňovej jednoty južných Slovanov, ktorá vyplývala z teórie slovanskych kmeňov ako ju formuloval P. J. Šafárik a najmä J. Kollár, jeden zo špecifických prejavov slovanskej vzájomnosti ( L124;440).