FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Idea regulatívna

idea regulatívna

- u I. Kanta: celostná idea určujúca a priori naše poznanie tým, že ho orientuje, zameriava na celosť. U Kanta je to idea sveta, idea duše a idea Boha.