FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Idea jednoduchá

idea jednoduchá

- významový útvar, o ktorom hovorí J. Locke, že to je prvok základnej vrstvy obsahu našej mysle. Jednopduché idey sú podľa Lockea materiálom, ktorý vstupuje do našej mysle vnímaním a ktorý potom naša myseľ ďalej spracúva (cf. idea jednoduchá (Locke, J.)).