FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Idea jednoduchá (locke, j.)

idea jednoduchá ( Locke, J.) angl. simple idea

- prvok základnej vrstvy náplne mysle/vedomia a materiál pre operácie mysle. Jednoduché idey sa podľa Locka získavajú buď prostredníctvom jedného zmyslu (napr. idea tvrdosti, idea svetla, a pod.), buď prostredníctvom viacerých zmyslov (idea priestoru, idea času, idea pohybu), buď prostredníctvom vnútorného zmyslu alebo reflexie (napr. idea myslenia, idea chcenia a pod.) alebo zároveň prostredníctvom telesných zmyslov a reflexie (idea slasti, idea schopnosti, idea jestvovania atď.).

------------------------------
idea jednoduchá (Locke, J.)>