FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Idea (aristoteles)

idea ( Aristoteles)

- večná forma existujúca neoddeliteľne od veci (29), ktorej je všeobecno imanentné (Met. I,9; VII, 13; XIII-XIV; Analyt. poster. I,11); idea je pritom kraft- und formbildungsbegabt) (cf. L154;321 L262;290).