FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hypotetický

hypotetický (gr.)

- predpokladaný, neistý; platný len za určitých podmienok; len podmienene správny; spočívajúci na hypotéze; napr. hypotetický výrok. Opak: kategorický.