FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Humanistika

humanistika = humanológia = humanistická antropológia
angl. humanities

- integrovaný vedný odbor zaoberajúci sa problémami človeka; oblasť skúmania alebo výuky zameraná na ľudské myslenie a vzťahy. Zahrnuje sa sem najmä história, umenoveda, filozofia.

Termín "humanistika" sa používa vo dvoch významoch:

1. súbor vied o človeku, ktoré sa zaoberajú humanizáciou človeka, integrujúci poznatky o človeku a smerujúci k príprave človeka ako jedinca i ľudstva ako celku na ďalšiu existenciu.

2. multidisciplinárny odbor štúdia, zaoberajúci sa človekom, jeho hodnotami, povahou ľudskej činnosti a základnými ľudskými právami a povinnosťami ( L1039;79).

--------------
humanistika>