FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnota tovaru - názory na ňu

hodnota tovaru - názory na ňu

hodnota tovaru (marxizmus)