FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnota tovaru (marxizmus)

hodnota tovaru ( marxizmus)

- spoločenskovýrobný vzťah vyjadrený prostredníctvom abstraktnej práce (51) zhmotnenej v tovare (51); forma, ktorú na seba berie práca (51) v tovarovom hospodárstve. Hodnota tovaru nie je prirodzenou vlastnosťou tovaru, ale
výrazom určitých výrobných, spoločenských vzťahov medzi výrobcami tovaru
( L421;188).