FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnota pravdivostná

hodnota pravdivostná

- v logike zovšeobecnenie a spresnenie pojmov pravdy (pravdivého), nepravdy (nepravdivého). Symbolicky sa značí najčastejšie číslicami alebo písmenami. Pravdivostná hodnota je entita, ktorú možno priraďovať iba výrokom alebo výrokovým formám ( L715;576).