FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnota mravná

hodnota mravná

- významový útvar/proces, ktorého špecifikum spočíva v uvedomení si/uvedomo- vaní si spôsobilosti dajakej entity uspokojiť/uspokojovať mravnú potrebu, a to či už bezprostredne, alebo svojimi dôsledkami.