FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dejiny

dejiny = historický proces

- vývinový proces v prírode alebo v spoločnosti. Dejiny sú predmetom skúmania najmä v historických vedách.dejiny>