FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia staroveká indická

filozofia staroveká indická

- prvá veľká etapa vývinu indickej filozofie, v ktorej sa zvykne vyčleňovať filozofia védskeho obdobia ( 15. stor. pr. n. l. - 6. stor. pr. n. l.) a staršia filozofia klasického či brahmansko-budhistického obdobia (6. stor. pr. n. l. - 10. stor. n. l.) vývinu indickej filozofie. Na ňu nadväzuje druhá etpa vývinu indickej filozofie - poklasická indická filozofia.

------------------------------
filozofia staroveká indická>