FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia starogrécka

filozofia starogrécka Kód: 513

- staroveká filozofia, ktorá vznikla v prostredí starogréckej polis v 6. st. pr. n. l. a vyvíjala sa v starovekom Grécku alebo v Stredomorí do 6. st. n. l. Tvorí podstatnú súčasť antickej filozofie. Starogrécka filozofia je najvýznamnejšou etapou vývinu gréckej filozofie. V starovekej gréckej filozofii prevládalo riešenie ontologických problémov. Gnozeologické a antropologické otázky sa riešia len v rámci vysvetľovania a zdôvodňovania určitej ontologickej koncepcie ( L379;12).

------------------------
filozofia starogrécka>