FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia 20. st.

filozofia 20. st.

- etapa súčasnej filozofie, pre ktorú je príznačná existencia predovšetkým troch veľkých skupín filozofických pozícií: pozície orientované fenomenologicky, pozitivisticky a marxisticky (cf. L55;48).

Hlavnými kontinentami, na ktorých sa v 20. stor. rozvíjajú filozofické idey, smery a hnutia, sú Európa a USA ( L705;549).

Metodologicky by sa dali vo filozofii 20. stor. vyčleniť nasledovné prúdy: filozofie postupujúce 1. špekulatívne, 2. transcendentalisticky, 3. fenomenologicky a/alebo hermeneuticky, 4. jazykovoanalyticky a/alebo rekonštrukcionisticky 5. dialekticky. Po medzivojnovej etape vonkajšieho dopĺňania sa týchto metód, dochádza postupne po 2. svetvoej vojne k prelínaniu sa (zrastaniu, synkréze) alebo striedaniu sa týchto metód v rámci jednej filozofie alebo filozofickej školy.

Charakteristickou črtou filozofie 20. stor. je ne-systematickosť ( L389; 72).

--------------------
filozofia 20. st.>