FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Farkašová, e.

Farkašová, Etela

- slovenmská filozofka, zaoberajúca sa problémami gnozeológie a feminizmu, docentka na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave.