FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Feminizmus

feminizmus

- myšlienkový smer a spoločenské hnutie, odmietajúce fallokratizmus. Feminizmus je jedným zo zdrojov a konkomitujúcich smerov postmodernizmu. Feminizmus sa považuje za jedno z troch najväcších hnutích súčasného Západu (vedľa ekologického a mierového hnutia). Organizuje ho Medzinárodná asociácia filozofiek (International Association of Philosophers). Teoretický základ rozpracúva feministická filozofia. Cieľom feminizmu je zviditeľniť špecifickosť ženskej perspektívy a ženského prístupu k riešeniu problémov minulosti i súčasnosti.

Feminizmus zahrnuje filozofické a sociálno-politické teórie o politickej, ekonomickej a sociálnej rovnosti žien s mužmi.

-------------
feminizmus>