FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fakulta filozofická

fakulta filozofická

- organizačný útvar univerzity na prípravu stredoškolských učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov a inych vysokoškolskych odborníkov z oblasti spoločenských vied.

Filozofické fakulty sa vyvinuli z artistických fakúlt ( L188;252).