FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Etika komunikácie

etika komunikácie

- aplikovaná etika, ktorej predmetom výskumu je oblasť komunikácie, ľubovoľná komunikačná situácia (communication context) počnúc politickými diskusiami zameranými na masové poslucháčstvo až po interpersonálnu komunikáciu tvárou v tvár.

--------------------
etika komunikácie>