FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Estetika analytická

estetika analytická

- estetika jazykovoanalytická - smer estetiky 20. stor., súhrn estetickych úvah nadväzujúcich od 50. rokov 20. stor. (najmä v USA) na Wittgensteina a zameriavajúcich sa na pravidlá, podla ktorých sa možno vecne a intersubjektívne zreteľne vyjadrovať o umení a kráse.

---------------------
estetika anaytická>