FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Emanácia

emanácia emanácia (FT)

- výron, vyžarovanie, vychádzanie nižšieho, menej dokonalého bytia z vyššieho, dokonalejšieho princípu, ktorý tým však sám zostáva nezmenený, nezmenšený, neprechádza do emnovaného (na rozdiel od evolúcie). Učenie o emenácii rozpracúval najmä novoplatonizmus a naň nadväzujúce učenia (napríklad v arabskej filozofii učenie al-Kindího, al-Fárábího a i.).

-----------
emenácia>