FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Druh

druh = species

- skupina jednotlivín zhodujúcich sa v istých podstatných znakoch: dru živočíchov, druh rastlín, druh literárnych diel, ... ( L207;334).

V prírodných vedách je druh taxonomická jednotka ktorú tvorí súbo jedincov, organizmov charakterizovaných spoločnými morfologickými (tvarovými a fyziologickými črtami, určitým súborom dedičných znakov a schopnosťou krížiť sa medzi sebou a vytvárať plodné potomstvo ( L217;323 L165;105 an.).

Druh je nižšia jednotka ako rod (prípadne podrod, časť, čiastka) a vyšši ako plemeno.druh>