FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jednotka taxonomická

jednotka taxonomická

- súbor jedincov, ktorý sa určitými znakmi a vlastnosťami (uvedenými v diagnóze) líši od všetkých iných taxonomických jednotiek; napr. druh.