FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

David anacht

David Anacht (Nepremožiteľný) (koniec 5. stor. - prvá pol. 6. stor.)

- arménsky filozof, predstaviteľ novoplatonizmu. Vybudoval vlastný systé logiky. Filozofiu chápal ako vedu o súcne, o božských a ľudských veciach, ako starosť o smrť, ako napodobňovanie boha podľa ľudských síl, ako umenie umení a vedu vied. Cieľom filozofie je oslobodenie duše z temnice tela, dosiahnutie duchovnej dokonalosti ( L53;78-79).