FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Čiara

čiara

- nepretrľitý, súvislý rad bodov. Geometria tematizuje čiaru napr. ako jednorozmerný útvar, ktorý vzniká pohybom bodu alebo priesekom dvoch rovín majúci len jeden rozmer, dµľku. Názov "čiara" je spoločný názov pre priamky a krivky.čiara>