FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Coreth, e.

Coreth, Emerich (10. 8. 1919 Raabs/Niederösterreich - )

- rakúsky filozof, pracuje v oblasti kresťanskej filozofie, filozofickej hermeneutiky a filozofickej antropológie. Vychádzajúc s historického výskumu nemeckého idealizmu, Husserla, Heideggera a i. pokúša sa o vypracovanie transcendentálneho zdôvodnenia metafyziky (cf. L154;115).