FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hermeneutika filozofická

hermeneutika filozofická Kód: 54

- smer filozofie dvadsiateho storočia, ktorý nadväzuje na predchádzajúci vývin hermeneutiky, chápanej ako umenie zvestovať, tlmočiť a vykladať (z gr. HERMÉNEUS = herold, tlmočník, vykladač). Dnes je problémom hermeneutiky výklad, vysvetlenie a pochopenie textov, náuk, udalostí, faktov atď. Hermeneutická problematika dostala rozhodujúce impulzy od teológie, presnejšie od jej problémov výkladu ( exegézy) Písma ( Biblia).

---------------------------
hermeneutika filozofická>