FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Celok predsynkriticky daného

celok predsynkriticky daného

- súbor daností nespracovaný prostredníctvom synkritiky, čiže tak, ako ho nachádzame pred sebou, keď k nemu bádateľ pristupuje s cieľom vedome uskutočňovať nereduktivne usúvzťažňovanie jeho prvkov.