FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Synkritika

synkritika

- cieľavedome uskutočňovaná synkrisis, čiže cieľavedomé nereduktívne usúvzťažňovanie s cieľom porovnávať to, čo sa uvádza do vzájomného vzťahu; kritika a komparácia súbežne, zároveň.

-------------
synkritika>